Pożegnanie Krzysztofa Kowalewskiego

Uroczyste pożegnanie Krzysztofa Kowalewskiego odbędzie się 19 marca o godzinie 11.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym w Warszawie, o godzinie 13.30 nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (Brama VI).

Premiera online!

Zapraszamy na premierę online. 20 lutego o godz.19.00 na stronie www.wspolczesny.pl/teatr-online, będzie można obejrzeć kolejną pozycję z naszego repertuaru zarejestrowaną dla Państwa: spektakl "Wstyd" Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata.

Szanowni Państwo, Drodzy wierni Widzowie!

         Przez lata uważaliśmy, że Teatr Współczesny jest obdarzony a może sam wytworzył  swoiste genius loci. Wiara w jego istnienie, tłumaczyła,  to, że przez wszystkie lata wspaniałe i wielkie aktorki i aktorzy i i wielcy polskiego teatru, tworzyli przedstawienia w warunkach i przestrzeni, przypisanej marynarzom łodzi podwodnych.  Genius loci nie chroni nas niestety w czasach pandemii i przypisanym jej przepisom sanitarnym. 
Deklaracja dostępności