Administracyjny

 • Główna Księgowa Bożena Linek
 • Zastępczyni Głównej Księgowej Sylwia Siewierska
 • Księgowość Krystyna Stańczuk Yuliya Fedor-Pokropek 
 • Kierowniczka działu płac i kadr Monika Hildebrandt
 • Specjalista ds. kadr i płac Magdalena Stawiecka
 • Kierowniczka działu komunikacji, promocji i praw autorskich Agnieszka Strugacz
 • Sekretariat Dyrektora Teatru Agnieszka Zamojska - Belt
 • Sekretariat administracyjny Iwona Schabenbeck-Meszek
 • Kierowniczka Biura Obsługi Widzów Maria Gąssowska
 • Kierowniczka widowni Krystyna Ocetek
 • Specjalistka ds. promocji i obsługi widza Teresa Gąssowska
 • Zastępczyni kierowniczki widowni Agnieszka Zamojska - Belt
 • Kasjerki/Biuro Obsługi Widzów Beata Kurek Irena Tabor Dorota Tylman
 • Zaopatrzenie Ewa Kaszewiak
 • Magazyn Grażyna Babińska
 • Kierowca Jacek Bartkiewicz
 • Portierki i Portierzy Andrzej Bąk Teresa Kalinowska Jan Kordowski Hanna Olszewska
 • Pracownik gospodarczy Aleksandra Gumienniczek
 • Specjalista ds. bhp Tomasz Drzymała
Deklaracja dostępności