Ofeta dla młodzieży szkolnej.

Szanowni Państwo ! W odpowiedzi na inicjatywę Prezydenta m.st. Warszawy Teatr Współczesny włącza się w program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą.” Program obejmuje szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę. Warszawskie placówki otrzymają kwotę 50 zł na każdego ucznia z przeznaczeniem na zakup biletów do instytucji nauki, kultury, sportu, w tym kin, teatrów, galerii, muzeów. 

***

Wracamy z urlopów. Od 26 lipca otwarta jest już kasa Teatru Współczesnego: Gramy od 12 sierpnia. Rozpoczynamy od spektaklu "Dolce vita" na Scenie w Baraku. Repertuar jest dostępny w zakładce.  
Deklaracja dostępności