Żegnamy Zofię Saretok

10 marca 2013 r. zmarła po długiej chorobie ZOFIA SARETOK Przez wiele lat aktorka Teatru Współczesnego, któremu poświęciła większość swego artystycznego życia. Z głębokim żalem żegnamy naszą koleżankę i przyjaciółkę. Dyrekcja i Zespół Teatru Współczesnego w Warszawie

Ogłoszenie

Dotyczy zaproszenia do dialogu technicznego dotyczącego sposobu realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo - teatralnego.
Deklaracja dostępności