Ogłoszenie

Dotyczy zaproszenia do dialogu technicznego dotyczącego sposobu realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo - teatralnego.

PDF - do pobrania.

Deklaracja dostępności