70 lat Teatru Współczesnego w Warszawie

Jesienią 1949 roku upaństwowiono wszystkie teatry. W ramach tych działań zespół Teatru Kameralnego w Łodzi przeniesiono do Warszawy, do prowadzonego przez Marię Gorczyńską w salce parafialnej Teatru Klasycznego. Teatr pod wspólną dyrekcją Michała Meliny i Marii Gorczyńskiej i kierownictwie artystycznym Erwina Axera, przyjął nazwę Współczesny. W listopadzie tegoż roku odbyła się pierwsza premiera nowego teatru . Była to sztuka Leona Kruczkowskiego „Niemcy”.
Deklaracja dostępności