Żegnamy Przyjaciela

20 czerwca 2019 r. zmarł

BENEDYKT DANIEL

„Benek”

Przez kilkadziesiąt lat Brygadier sceny naszego teatru, strażnik ducha teatru i jego niezbędny element. Teatr był jego życiem, rodziną i domem. Trudno przecenić rolę jaka odgrywał przez te wszystkie lata w teatrze. Z wielkim smutkiem i przygnębieniem żegnamy się z naszym Benkiem, wierząc, że znajdzie poczesne miejsce pośród wielkich duchów unoszących się nad sceną Teatru Współczesnego.

 

Dyrekcja i Zespół Teatru Współczesnego

Stat 4 u