Nowe wytyczne dla Teatrów

Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowym, ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, - widownia teatru jest ograniczona, limit nie obowiązuje osób w pełni zaszczepionych.
W związku z tym prosimy Państwa o pomoc w dostosowaniu się do tego rozporządzenia – Widzowie, którzy są zaszczepieni proszeni są o zabranie ze sobą paszportu covidowego i okazanie go przed spektaklem na prośbę obsługi widowni. Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.
Okazanie dowodu szczepienia jest całkowicie dobrowolne.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Teatru pozostają bez zmian:

 1.  Na terenie całego Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2., wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 poz. 1356 z późn. zmianami)
 2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:
  1) zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
  2) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru,
  3) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2.
 4. Przed wejściem na Wydarzenie każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi/pracownicy obsługi widowni pisemnego Oświadczenia, że Widz, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz Oświadczenia można znaleźć na stronie Teatru lub otrzymać w kasie. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się przy wejściu na widownię Teatru, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza Oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania Oświadczenia, będzie ono złożone na miejscu, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Złożone Oświadczenia będą zabezpieczone przez Teatr przez okres 2 tygodni, a następnie komisyjnie niszczone.
 5. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia Oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.
 6. Jeśli Widz stwierdzi w dniu Wydarzenia, że nie może spełnić warunków, zawartych w Oświadczeniu o stanie zdrowia i poinformuje o tym Teatr, otrzyma zwrot pieniędzy za kupiony bilet.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, dostępne są bilety wyłącznie na wyznaczone miejsca. Liczba biletów i wejściówek jest ograniczona – Teatr nie prowadzi sprzedaży wejściówek na spektakle grane na Scenie w Baraku.
 8. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 9. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.
 10. Przepływ Widzów będzie regulowany przez obsługę widowni Teatru.
 11. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania dystansu 1,5 metra odstępu.
 12. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane na Wydarzenie i wychodzące z Wydarzenia w odpowiednich odstępach czasowych
Deklaracja dostępności