***

Teatr Współczesny składa serdeczne podziękowania za życzliwość z jaką się spotkał nasz apel i za realną pomoc w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.
Szczególne podziękowanie za pomoc i opieką składamy Panu Maciejowi Broniarzowi, ekspertowi Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikowi Działu Sieci  Komputerowych UW.

Stat 4 u