50. lecie pracy reżyserskiej Macieja Englerta.

List Premiera Piotra Glińskiego.

Wielce Szanowny Panie,

niech mi będzie wolno złożyć serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego uznania z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy reżyserskiej. Proszę przyjąć również najlepsze życzenia z okazji, przypadających 17 lutego, siedemdziesiątych piątych urodzin.

Za sprawą debiutanckiego spektaklu Iskrą tylko…, wystawionego w 1971 roku na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie, rozpoczął Pan zapisywanie wyjątkowych kart polskiego teatru, jak i własnego zawodowego życia.

Zawsze myślałem o sobie jako o reżyserze – słowa, które przed laty wybrzmiały w jednym z wywiadów, najbardziej wypełniały się w murach stołecznego Teatru Współczesnego. Tutaj stawiał Pan pierwsze kroki jako aktor, pod okiem Erwina Axera, który w kolejnych latach stał się też mistrzem kształtowania reżyserskiego warsztatu. Pańska wyobraźnia ucieleśniała się w tak znakomitych inscenizacjach, jak Mistrz i MałgorzataWniebowstąpienieProcesHamlet i wielu innych. Dzięki Pana staraniom Teatr wzbogacił się o nową Scenę w Baraku, dającą przestrzeń dramatom kameralnym.  

W swojej pracy sięga Pan po teksty wymagające, ale i zarazem różnorodne, nadając im niebanalne odsłony sceniczne, zawsze budzące emocje widzów. Nie sposób pominąć tu spektakli – z Wyzwoleniem i Makbetem na czele – zrealizowanych w czasie kierowania Teatrem Współczesnym w Szczecinie. Uznanie krytyki zdobyły również przedstawienia Teatru Telewizji, jak choćby Pieniądze innych ludzi według tekstu Jerry’ego Sternera, Kąpielisko Ostrów Pawła Huellego czy Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, które bez wahania można zaliczyć do najlepszych w swoim gatunku.

Szczególne miejsce w Pańskim życiu zawodowym zajmuje twórczość Sławomira Mrożka. Szerokim echem odbiła się premiera Tanga w 1997 roku, a także – kilka lat później – Czarowna Noc i Męczeństwo Piotra Ohey’a. Inscenizacje te stanowią piękne świadectwo kultywowania tradycji, sprawiającej, że Teatr Współczesny określany jest Domem Mrożka.

Pańska droga artystyczna znaczona jest silną osobowością, ogromną wiedzą i nieprzeciętnym talentem, ugruntowanym znakomitym warsztatem. Dotychczasowe dokonania i zasługi dla kultury polskiej zostały przypieczętowane licznymi nagrodami, a także uhonorowane Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.           

Wraz z wyrazami podziękowania i szacunku wobec znakomitego dorobku, istotnie wzbogacającego współczesną historię polskiego teatru, składam Panu serdeczne powinszowania z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin. Życzę zdrowia, realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem,
Piotr Gliński
Warszawa, 6 lutego 2021 roku       

50. lecie pracy reżyserskiej Macieja Englerta.
Deklaracja dostępności