Konkurs na plakat rozstrzygnięty.

W związku z premierą "Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej" ogłosiliśmy konkurs zamknięty na plakat do tego spektaklu. Poprosiliśmy o nadesłanie swoich propozycji studentów grafiki z uczelni w Gdańsku, Warszawie i Łodzi. Otrzymaliśmy 76 prac. 

Ponieważ musieliśmy wybierać spośród dużej ilości, niezwykle zróżnicowanych prac - wybór był bardzo trudny, a rozstrzygającym kryterium okazało się odczytanie przez autorów problematyki sztuki. Ostateczie Jury zdecydowało sie przyznać główną nagrodę Monice Tyburskiej, oraz trzy równorzędne wyróżnienia dla Zuzanny Kowalczyk, Alicji Kultys i Anny Talar.
Dziękujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w konkursie oraz Prof. Mariuszowi Łukawskiemu (ASP Łódź), Prof. Lechowi Majewskiemu (ASP Warszawa), Prof. Sławomirowi Witkowskiemu (ASP Gdańsk) za pomoc w rozpropagowaniu konkursu.

proj. Monika Tyburska
proj. Monika Tyburska
proj. Alicja Kultys
proj. Alicja Kultys
proj. Zuzanna Kowalczyk
proj. Zuzanna Kowalczyk
proj. Anna Tatar
proj. Anna Tatar
Stat 4 u