Spotkania Jubileuszowe

W jubileuszowym sezonie odbyło się kilkanaście spotkań, na których oglądaliśmy zarejestrowane przez Teatr Telewizji archiwalne przedstawienia Teatru Współczesnego i słuchaliśmy fragmentów nagrań dawnych przedstawień, robionych dla celów technicznych . Poniedziałkowe wieczory cieszyły się dużym powodzeniem. Fragmenty tych spotkań będziemy pokazywać teraz na stronie jubileuszowej. Towarzyszył im szczególny, dość swobodny nastrój, bywało też wesoło, czasem poważnie, jak to w teatralnych opowieściach…    

 Rozpoczynamy fragmentem ze spotkania, które odbyło się po projekcji spektaklu "Tango" z 1997 roku,  w reżyserii Macieja Englerta.

Stat 4 u