Aktualizacja programu - Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie

Teatr Współczesny w Warszawie organizuje zajęcia warsztatowo – studyjne dla aktorów z udokumentowanym stażem scenicznym.  Program warsztatów zawiera szereg obowiązkowych dla uczestników zajęć z pracy nad ruchem i wyrazistością ciała, metody operowania głosem, oraz szermierką jako formą aktywnego dialogu. Program warsztatów podzielony jest na dwie części. Warunkiem uczestniczenia jest obecność na wszystkich zajęciach w ramach przynajmniej jednej części.  

***

Szanowni Państwo, 4 i 5 kwietnia, z powodu choroby aktorki, zmuszeni byliśmy odwołać spektakl "Lepiej już było...". Do 5 maja, w kasie teatru można dokonywać zwrotu lub wymiany biletów. Widzowie, którzy zdecydują się wymienić bilety na inny spektakl, będa mogli zakupić je w cenie ulgowej. Serdecznie przepraszamy Widzów.

Praca w teatrze.

Poszukujemy kierownika działu technicznego (produkcja i koordynacja obsługi spektakli). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: admis@wspolczesny.pl
Stat 4 u