Zadania Teatru

Zakres działalności

 • -   przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych
      samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami kultury,

  -   prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych
      w innych ośrodkach kultury,

  -   prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru,
      w tym również poza granicami kraju,

  -   współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami
      przy realizacji swoich zadań,

  -   współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami
      naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działających
      w dziedzinie kultury,

  -   udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach
      kulturalnych,

  -   organizowanie przeglądów, festiwali teatralnych i imprez
      kulturalnych, widowisk, koncertów, prezentacji i spotkań autorskich,
      również poza siedzibą teatru,

  -   realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych
      przedsięwzięć artystycznych,

  -   prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej
      oraz promocyjnej w dziedzinie teatru,

  -   prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu,
      upowszechnianiu i ochronie kultury.
Deklaracja dostępności