Majątek i budżet Teatru. Sprawozdania finansowe.

Teatr Współczesny zajmuje powierzchnię 1250m2 w budynku przy ul. Mokotowskiej 13, którego właścicielem w 87,4% jest m.st. Warszawa. Na mocy uchwały nr 2342/08 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Teatr wykorzystuje w/w lokal użytkowy na siedzibę Teatru. Wyposażenie i urządzenia sceniczne stanowią własność Teatru.

Teatr jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o powierzchni 877m2 , przy ul. Jaworzyńskiej 1. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr WA4M/00204469/0. Nieruchomość zabudowana jest obiektami budowlanymi będącymi własnością teatru: Scena w Baraku, zaplecze techniczno-magazynowe, pomieszczenia administracyjno-księgowe.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

- Bilans za rok 2013
- Bilans za rok 2014
- Bilans za rok 2015
- Bilans za rok 2016
- Bilans za rok 2017
- Bilans za rok 2018
- Bilans za rok 2019
- Bilans za rok 2020
- Bilans za rok 2021
- Bilans za rok 2022
 

Deklaracja dostępności