Dotacje

Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Kultury) przyznaje Teatrowi Współczesnemu dotacje podmiotowe na działalność statutową:
 

 • Teatr Współczesny otrzymał dotację na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury technicznej teatru. Zakup i montaż urządzeń systemu interkomowego komunikacji wewnętrznej."

  Celem zadania jest modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej, poprzez wymianę jej krytycznych elementów, zagrażających stabilności i ciągłości pracy teatru w zakresie produkcji nowych spektakli i eksploatacji bieżących.

  Wartość dofinansowania z MKiDN – 43 000,00 złotych

  Całkowity koszt zadania – 107 000,00 złotych

  Okres realizacji zadania – 29.02.2024 - 31.08.2024 r.

  Zadanie jest realizowane w ramach programu rządowego Infrastruktura kultury 2024,
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


 • 2021 r. Teatr Współczesny jest Beneficjentem Wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • 2021 Teatr otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr na realizację zadania "Produkcja spektaklu według sztuki Carlo Goldoniego Wachlarz w reżyserii Macieja Englerta"  Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”
Deklaracja dostępności