Proces

Projekt: Jacek Kasprzyk Proces

"Twórczość Kafki (...) została poddana masowym torturom przynajmniej przez trzy armie interpretatorów. Ci, dla których dzieła Kafki są społeczną alegorią, dostrzegają w nich przykładowe studium frustracji i obłędu we współczesnym zbiurokratyzowanym świecie oraz krańcową formę tego świata w państwie totalitarnym. Ci, dla których dzieła Kafki są psychoanalityczną alegorią, dostrzegają w nich szaleńczy strach Kafki przed ojcem, kompleks kastrata, świadomość własnej impotencji, zniewolenie przez sny. Ci, dla których dzieła Kafki są religijną alegorią, wyjaśniają, że K. w Procesie jest obiektem tajemniczej i nieubłaganej sprawiedliwości Boga."
Susan Sontag

 

"Im więcej myślę o Kafce, tym sceptyczniej odnoszę się do wszelkich interpretacji jego dzieła (w tym moich własnych). Zawsze przechodzę po omacku obok nieuchwytnej i ledwie wyczuwalnej istoty rzeczy, jak w nieskończonej grze w chowanego. Wyobraźnia Kafki żywiła się sokami zagadkowych przypowieści, a przypowieść można co najwyżej rozjaśnić trochę światłem innej przypowieści, nigdy zinterpretować. (29.IV.1984)."
Gustaw Herling-Grudziński

 

"Jest tylko jeden sposób, aby zrozumieć powieści Kafki. Przeczytać je tak, jak czyta się powieści. Zamiast doszukiwać się w postaci K. portretu autora, a w słowach K. tajemnego, zaszyfrowanego przesłania, uważnie śledzić zachowania postaci, ich słowa, ich myśli, próbować wyobrazić je sobie naocznie."
Milan Kundera

Galeria

 • Maciej Marczewski (Oskarżony), Mateusz Grydlik (Informator), Borys Szyc (Józef K.), Paweł Ciołkosz (Woźny sądowy), Natasza Sierocka (Urzędniczka)<br/> fot. Michał Engert
 • Katarzyna Dąbrowska (Leni) <br/> fot. Michał Engert
 • Magdalena Nieć (Żona Woźnego), Wojciech Żołądkowicz (Student Bertold) <br/> fot. Michał Engert
 • Maciej Marczewski (Oskarżony), Mateusz Grydlik (Informator), Borys Szyc (Józef K.), Paweł Ciołkosz (Woźny sądowy), Natasza Sierocka (Urzędniczka)<br/> fot. Michał Engert
 • scena zbiorowa<br/> fot. Michał Engert
 • Borys Szyc (Józef K.), Damian Damięcki (Wuj Karol) <br/> fot. Michał Engert
 • Katarzyna Dąbrowska (Leni), Borys Szyc (Józef K.)<br/> fot. Michał Engert
 • Borys Szyc (Józef K.), Piotr Garlicki (Adwokat Huld), Katarzyna Dąbrowska (Leni), Janusz Michałowski (Block, kupiec) <br/> fot. Michał Engert
 • scena zbiorowa na pierwszym planie Borys Szyc (Józef K.)<br/> fot. Michał Engert
 • Borys Szyc (Józef K.), Agnieszka Judycka (Panna Bűrstner)<br/> fot. Michał Engert
 • Borys Szyc (Józef K.) <br/> fot. Michał Engert
 • Janusz R.Nowicki ( Nadzorca), Borys Szyc ( Józef K.)<br/> fot. Michał Engert
 • Andrzej Ferenc (Dyrektor kancelarii), Jacek Bursztynowicz (Sędzia śledczy), Borys Szyc (Józef K.)<br/> fot. Michał Engert
 • Block, kupiec (Janusz Michałowski), Katarzyna Dąbrowska ( Leni), Borys Szyc (Józef K.)<br/> fot. Michał Engert
 • Przemysław Kaczyński (Kat II), Michał Piela (Kat I), Borys Szyc ( Józef K.)<br/> fot. Michał Engert
Deklaracja dostępności