Sen nocy letniej (A Midsummer Night's Dream)

Projekt: Waldemar Świerzy

Galeria

  • Ewa Błaszczyk (Hermia), Jacek Sas-Uhrynowski (Lizander), Adam Ferency (Puk), Krzysztof Tyniec (Demetriusz), Maria Pakulnis (Helena)<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • Krzysztof Tyniec (Demetriusz), Jacek Sas-Uhrynowski (Lizander), Ewa Błaszczyk (Hermia), Adam Ferency (Puk), Maria Pakulnis (Helena)<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • Krzysztof Kowalewski (), Marcin Troński (), Henryk Borowski (), Grzegorz Wons (), Wiesław Michnikowski (), Andrzej Stockinger ()<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • Wiesław Michnikowski (Spodek), Marcin Troński (Zdechlak), Henryk Borowski (Pigwa), Andrzej Stockinger (Spój), Krzysztof Kowalewski (Ryjek), Grzegorz Wons (Duda)<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon)<br/> fot. Andrzej Krynicki
  • Czesław Wołłejko (Oberon), Marta Lipińska (Tytania)<br/> fot. Andrzej Krynicki
Deklaracja dostępności