Maria Stuart (Maria Stuart)

Zofia Mrozowska (Maria - królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig

"Maria Stuart" w Teatrze Współczesnym jest propozycją teatru uklasycznionego, ale posiadającego żywe, współczesne treści. Taniemiecka tragedia - w nowym, świetnym, pięknie i precyzyjnie brzmiącym przekładzie Witolda Wirpszy - pokazująca walkę dwóchkobiet, pięknej i uciśnionej królowej Marii Stuart i okrutnej, brzydkiej i posiadającej władzę Elżbiety, w sposób czysty, bez mała melodramatyczny przeciwstawiająca dobroć złu, szlachetność podłości, piękno brzydocie, oczyszczona jest na ulicy Mokotowskiej z konwencjonalnych "szylleryzmów".

 Stuszowana jest operowa emocjonalność, romantyczny patos, tyrady przestają być śpiewanymi ariami i brzmią jak skargi żywych, bliskich nam ludzi. Widać łzy na widowni, ale widać także pełne skupienia zainteresowanie racjami protagonistów, nie tylko samym wątkiem fabularnym. To jest wielkie zwycięstwo teatru. Prezentuje Schillera nie tylko wzruszającego, ale i mądrego. Nie piszę "współczesnego", bo to nic nie znaczy, a w tym wypadku mogłoby wręcz zabrzmieć fałszywie, choć każdy przecież dramat historyczny jest żywy dlatego tylko, że potrąca o struny współczesnej wrażliwości.

Maria Stuart
Jerzy Koenig, Express wieczorny, 21.10.1969

Galeria

 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji), Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji), Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wojciech Brzozowicz (Burgoyn, lekarz Marii), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji), Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa), Antonina Girycz (Kurl, pokojowa)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Mortimer), Maciej Englert (Okelly, przyjaciel Mortimera)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Wilhelm Davison, sekretarz stanu), Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Wilhelm Cecil, baron Burleigh, skarbnik wielki), Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicester)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ryszard Barycz (Melvil), Antonina Girycz (Kurl, pokojowa), Wojciech Brzozowicz (Burgoyn, lekarz Marii), Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Maria Stuart<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury), Ryszard Ostałowski (Hrabia Kentu), Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicester)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Wilhelm Cecil, baron Burleigh, skarbnik wielki), Edmund Fidler (Wilhelm Davison, sekretarz stanu), Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji), Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury), Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicest<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Wilhelm Davison, sekretarz stanu), Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Amias Paulet, rycerz, strażnik Marii), Stefan Friedmann (Drugeon Drurry, drugi strażnik Marii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Włodzimierz Nowakowski (Paź)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ryszard Barycz (Melvil), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury), Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicester)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta, królowa Anglii), Włodzimierz Nowakowski (Paź) Józef Konieczny (Hrabia Bellievre, ambasador Francji), Tadeusz Surowa (Hrabia Aubespine, poseł francuski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Amias Paulet, rycerz, strażnik Marii), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji), Ryszard Barycz (Melvil), Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Mortimer), Zofia Mrozowska (Maria - królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa), Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa), Józef Nalberczak (Amias Paulet, rycerz, strażnik Marii), Stefan Friedmann (Drugeon Drurry, drugi strażnik Marii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji), Irena Horecka (Hanna Kennedy, pokojowa)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Kreczmar (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicester)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicester)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Robert Dudley, hrabia Leicester)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Wilhelm Cecil, baron Burleigh, skarbnik wielki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Wilhelm Cecil, baron Burleigh, skarbnik wielki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Amias Paulet, rycerz, strażnik Marii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Władysław Krasnowiecki (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Władysław Krasnowiecki (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (George Talbot, hrabia Shrewsbury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Elżbieta - królowa Anglii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria - królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Maria Stuart, królowa Szkocji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stefan Friedmann (Drugeon Drurry, drugi strażnik Marii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marian Friedmann (Burgoyn, lekarz Marii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Mortimer)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wojciech Brzozowicz (Burgoyn, lekarz Marii)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Wilhelm Davison, sekretarz stanu)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Konieczny (Hrabia Bellievre, ambasador Francji)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Maciej Englert – Okelly, przyjaciel Mortimera)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Włodzimierz Nowakowski (Paź)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Surowa (Hrabia Aubespine, poseł francuski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Girycz (Kurl, pokojowa)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Finał, ukłony<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności