Akwarium - 2. Farsa kosmiczna w 2 aktach z epilogiem

Galeria

 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Barbara Wrzesińska (Mona), Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (Reporter radiowy), Wojciech Brzozowicz (Łoszak)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Skoczek, mąż Mony), Tadeusz Łomnicki (Reporter radiowy)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Barbara Wrzesińska (Mona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Barbara Drapińska (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba), Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (Reporter radiowy), Antonina Girycz (Branicka, żona Zenona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Eugeniusz Poreda (Świtaniec, profesor astrofizyk), Wojciech Brzozowicz (Łoszak, poeta)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Reporter radiowy), Ryszard Ostałowski (Łoszak, poeta)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Barbara Drapińska (Janina, żona Cezarego Ryby), Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Reporter radiowy), Ryszard Ostałowski (Łoszak, poeta)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisława Celińska (Wiera vel Wera Ryba, tancerka klasyczna), Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Girycz (Branicka, żona Zenona), Halina Kowalczykowa (Lewandowska, sąsiadka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki), Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Stanisława Celińska (Wiera vel Wera Ryba, tancerka klasyczna), Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisława Celińska (Wiera vel Wera Ryba, tancerka klasyczna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisława Celińska (Wiera vel Wera Ryba, tancerka klasyczna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Pola Raksa (Szotówna, tancerka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki), Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby), Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba), Stanisława Celińska (Wiera vel Wera Ryba, ich córka, tancerka klasyczna), Antonina Gordon-Górecka (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Janina, żona Cezarego Ryby)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zdzisław Mrożewski (Cezary Ryba)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki), Barbara Wrzesińska (Mona vel Małgorzata Skoczek, mężatka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Kowalczykowa (Lewandowska, sąsiadka), Eugeniusz Poreda (Świtaniec, profesor astrofizyk), Wojciech Brzozowicz (Łoszak, poeta)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Girycz (Branicka, żona Zenona), Tadeusz Łomnicki (Reporter radiowy), Halina Kowalczykowa (Lewandowska, sąsiadka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Winston Ryba), Mieczysław Czechowicz (Zenon Branicki), <br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności