COVID-19

Zasady bezpieczeństwa

 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z 11 stycznia  tego roku, teatry pozostają zamknięte do dnia 31 stycznia 2021r.

 

Wprowadzone przez Teatr Współczesny zasady bezpieczeństwa i regulamin są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji artystycznych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce: 
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKI  UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM

W WARSZAWIE
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
pełna treść zasad bezpieczeństwa

 

Przebywający na terenie Teatru Współczesnego zobowiązują się do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i stosowanie się do nich. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, mogą zostać poproszone o opuszczenie budynku teatru, nawet w trakcie przedstawienia, pomimo posiadania ważnego biletu.

Warunkiem wejścia na przedstawienie jest złożenie u obsługi widowni wypełnionego druku - Oświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli Widz stwierdzi w dniu Przedstawienia, że nie może spełnić warunków, zawartych w Oświadczeniu o stanie zdrowia i poinformuje o tym Teatr, otrzyma zwrot pieniędzy za kupiony bilet.

Zmiany w planie widowni

PLANY WIDOWNI W CZASIE SARS-CoV-2 :
Scena Główna
Scena w Baraku 

KASA
JEST CZYNNA OD PON. DO SOB.
w godz. od 11.00 do 15.00
  

tel. 22 825 59 79
e-mail: kasa@wspolczesny.pl
ul. Mokotowska 13
Warszawa

 

Deklaracja dostępności