Pokój na godziny
Stefan Polanica, Słowo Powszechne, 27.12.1971

Lektura sztuki [...] nie zapowiada aż takich rozkoszy teatralnych. Ale Teatr Współczesny jest przede wszystkim teatrem aktorskim, a na swej małej scenie na Czackiego spektakle są zawsze powyżej pułapu tekstu.Tak jest i teraz.
Znowu sztuka małoosobowa, ale jaka obsada! Henryk Borowiki (Fano), Zdzisław Mrożewski (Hanzel), Barbara Sołtysik (Zuzia) i Jan Englert (Ryszard).
I jeszcze dwa nazwiska, które podpisują tylko dobre przedstawienia: Aleksander Bardini (reżyseria) i
Ewa Starowieyska (scenografia).

Deklaracja dostępności