Litość Boga
Andrzej Hausbrandt, Express wieczorny, 29.05.1972

Spektakl dowodzi, że on [Englert, reżyser] operuje bogactwem pomysłów połączonym z taktownym umiarem w ich eksploatowaniu. Budziło zaufanie do stawiającego pierwsze, bardziej samodzielne kroki artysty, za rzetelność pracy, dbałość o szczegół i czytelność, co wprawdzie nie jest dziś w modzie, ale nadal bywa niezbędne.

Deklaracja dostępności