Litość Boga
Jaszcz, Trybuna ludu, 23.05.1972

Englert okazał nie tylko dostateczne walory jako kandydat na dyplomowanego reżysera, ale już pewną biegłość na obranej drodze artystycznej. [...] Trud Englerta byłby jednak daremny, gdyby go walnie nie wsparli aktorzy: Czesław Wołłejko, Józef Nalberczak, Wiesław Michnikowski, Piotr Fronczewski [...] Kwartet w Teatrze Współczesnym pozwala rozkoszować się grą, dla której nie istnieją wreszcie takie problemy, jak właściwa dykcja itp. [...] Adepci aktorskiego zawodu powinni obowiązkowo obejrzeć "Litość Boga", taki wzór gry nieczęste mogą mieć w teatrze polskim przed oczyma.

Deklaracja dostępności