Pierwszy dzień wolności
Życie Warszawy, 18.12.1959

17 bm. na przedstawieniu sztuki Leona Kruczkowskiego "Pierwszy dzień wolności" w Teatrze Współczesnym obecni byli członkowie Biura Politycznego KC PZPR: I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Edward Ochab i Adam Rapacki oraz wiceprezes Rady Ministrów Zenon Nowak. Na widowni znajdowali się również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Po zakończeniu przedstawienia, wśród owacji zebranych, Władysław Gomółka wraz z innymi członkami Biura Politycznego KC PZPR, złożył serdeczne gratulacje obecnemu na sali autorowi - Leonowi Kruczkowskiemu. Zespół aktorski, występujący w sztuce, otrzymał piękny kosz kwiatów.(PAP)

Deklaracja dostępności