Ifigenia w Taurydzie
Lidia Jabłonkówna, Teatr nr 6, 15.03.1961

Przedstawienie "Ifigenii" Goethego w Teatrze Współczesnym stanowi, moim zdaniem, najpiękniejsze, najbardziej bezsporne poświadczenie, uprawniające te scenę do jej nazwy. Kto wie, czy spośród wszystkich realizowanych tutaj dotąd spektakli dźwiękiem, najbliższym nam, najbardziejtrafiającym w naszą współczesność nie rozbrzmiewa harmonia tej sztuki, tak oczywiście klasycznej.

Deklaracja dostępności