Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej (Gospodin Ajn i problemy protiwopożarnoj biezopasnosti )

Na podstawie sztuki Maxa Frischa "Biedermann i podpalacze"
Kiedy Max Frisch pisał „Biedermanna i podpalaczy”, Europejczycy nie mogli się jeszcze otrząsnąć po koszmarze wojny, a pisarze większość swojej twórczości poświęcali analizie wydarzeń, stawiali pytania, jak w ogóle mogło do niej dojść. W alegorii, którą stworzył Frisch, pan Biedermann, przeciętny przedstawiciel mieszczaństwa, przyjął pod swój dach podpalaczy i udawał, że nie widzi z ich strony zagrożenia, aż puścili go z dymem. Pan Ein, bohater Szenderowicza, antykwariusz i restaurator, żyje współcześnie w jednym z miast gdzieś w Europie. Jest dobrym obywatelem, płaci regularnie podatki. Nie wtrąca się do polityki. Do czasu! Spokojny byt pana Eina i jego rodziny zakłócają włodarze miasta, którzy, ofiarowują mu - rzekomo dla jego dobra - opiekę przed szerzącymi się pożarami. Eskalacja tej „opieki” zmusza pana Eina do działania. W przeciwieństwie do Biedermanna, pan Ein nie jest obojętny. Czy samotnie wygra ten pojedynek z bezwzględną władzą?
Wiktor Szenderowicz, uznany za „mistrza satyry politycznej” w Rosji, ostrym piórem kreśli obraz zmagań szarego obywatela z wszechwładzą. I „smieszno i straszno”, jak mówią Rosjanie.
 
Prawa autora i tłumacza sztuki, reprezentuje w Polsce Agencja Autorska ADiT.
 
PRZEDSTAWIENIE TRWA  2 godz.10 min. w tym 1 przerwa
 
Dla Widzów od lat 16.

Galeria

 • Leon Charewicz (Pan Ein), Joanna Jeżewska (Berta), Andrzej Zieliński (Mer)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Leon Charewicz (Pan Ein), Monika Pikułą (Gryzka), Andrzej Zieliński (Mer)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Leon Charewicz (Pan Ein), Joanna Jeżewska (Berta), Monika Pikuła (Gryzka), Szymon Roszak (Inspektor), Andrzej Zieliński (Mer), Remigiusz Jankowski (Komendant), Zbigniew Suszyński (Ojciec Teufel)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Leon Charewicz (Pan Ein), Joanna Jeżewska (Berta)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Andrzej Zieliński (Mer), Remigiusz Jankowski (Komendant), Szymon Roszak (Inspektor)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Monika Pikuła (Gryzka), Szymon Roszak (Inspektor)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Jan Pęczek (Pan Norm), Monika Kwiatkowska (Prześliczna)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Leon Charewicz (Pan Ein), Ewa Porębska (Helga)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Sebastian Świerszcz (Pierwszy mieszkaniec), Mateusz Król (Drugi mieszkaniec)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Jan Pęczek (Pan Norm), Monika Kwiatkowska (Prześliczna)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Leon Charewicz (Pan Ein), Andrzej Zieliński (Mer)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Andrzej Zieliński (Mer)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Szymon Roszak (Inspektor), Andrzej Zieliński (Mer), Remigiusz Jankowski (Komendant), Zbigniew Suszyński (Ojciec Teufel)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Kinga Tabor (Dziennikarka)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Leon Charewicz (Pan Ein), Joanna Jeżewska (Berta)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Jan Pęczek (Pan Norm), Monika Kwiatkowska (Prześliczna), Leon Charewicz (Pan Ein)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Jan Pęczek (Pan Norm), Leon Charewicz (Pan Ein)<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Marta Ankiersztejn
 • Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej <br/> fot. Monika Tyburska
Deklaracja dostępności