Orfeusz (Orphee)

Galeria

 • Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis), (Mariusz Dmochowski (Orfeusz), Zofia Mrozowska (Eurydyka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Szajewski PWST (Azrael), Barbara Drapińska (Śmierć)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mariusz Dmochowski (Orfeusz), Zofia Mrozowska (Eurydyka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mariusz Dmochowski (Orfeusz), Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mariusz Dmochowski (Orfeusz), Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis), Zofia Mrozowska (Eurydyka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis), Mariusz Dmochowski (Orfeusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mariusz Dmochowski (Orfeusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Śmierć), Edward Lach (PWST) (Rafael), Andrzej Szajewski (PWST) (Azrael)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Śmierć)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Śmierć)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mariusz Dmochowski (Orfeusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mariusz Dmochowski (Orfeusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Eurydyka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis), Zofia Mrozowska (Eurydyka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Śmierć), Andrzej Szajewski (PWST) (Azrael )<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Szajewski (PWST) – Azrael   Edward Lach (PWST) (Rafael), Barbara Drapińska (Śmierć)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marian Friedmann (Komisarz policji), Bogdan Łazuka (PWST) (Protokolant)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Śmierć), Andrzej Szajewski (PWST) (Azrael )<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zbigniew Zapasiewicz (Heurtebis), Zofia Mrozowska (Eurydyka)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Bohdan Łazuka PWST (Protokolant), Marian Friedmann (Komisarz policji)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności