Historia miłosna (Ostatnie rozdziały) (Histoire d'amour (Derniers chapitres))

proj. Anna Czarnota

"Historia miłosna" to poetycki dramat rozpisany na trzy głosy. Postaci dramatu - Kobieta i Dwóch Mężczyzn w młodości byli sobie bliscy. Pewnego dnia Pierwszy Mężczyzna ich opuszcza. Rekonstruuje wydarzenia, stwarzając na nowo postaci z przeszłości. Przeszkadza mu w tym jednak jego własna fantazja. Widzowie stają się świadkami powstawania książki - próby zmierzenia się z życiem bohaterów.

    Ciekawa jest forma językowa tekstu Lagarce`a - dialogi i monologi tworzą pętlę składającą się z historii o naturze miłości oraz materii czasu i pamięci.

Galeria

  • Katarzyna Dąbrowska (Kobieta), Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna), Leon Charewicz (Pierwszy Mężczyzna)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna), Katarzyna Dąbrowska (Kobieta), Leon Charewicz (Pierwszy Mężczyzna)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna), Katarzyna Dąbrowska (Kobieta)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna), Leon Charewicz (Mężczyzna II)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Leon Charewicz (Pierwszy Mężczyzna), Katarzyna Dąbrowska (Kobieta), Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna), Leon Charewicz (Pierwszy Mężczyzna), Katarzyna Dąbrowska (Kobieta)<br/> fot. Magda Hueckel
  •  Leon Charewicz (Pierwszy Mężczyzna), Katarzyna Dąbrowska (Kobieta)<br/> fot. Magda Hueckel
  • Wojciech Żołądkowicz (Drugi Mężczyzna), Katarzyna Dąbrowska (Kobieta)<br/> fot. Magda Hueckel
Deklaracja dostępności