<<< menu     <<< wstecz

 

 

 

PRZEMYSŁAW KACZYŃSKI

- w roli Oprawcy II -
"Proces" Franza Kafki,
w reżyserii Macieja Englerta


fot: Michał Englert

Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w 1998 roku.
Jest aktorem Teatru Współczesnego od 1998 roku.

Role na naszej scenie:

ROGER we "Wszystko w ogrodzie" Edwarda Albee`go,
Reżyseria: Zbigniew Zapasiewicz, ( prem. w 1998 r.),

ZANNI w "Łgarzu" Carla Goldoniego,
Reżyseria: Giovanni Pampiglione, ( prem. w 1998 r.),

MATWIEJ GOGIN W "Barbarzyńcach" Maksyma Gorkiego,
Reżyseria: Agnieszka Glińska, ( prem. w 2000 r.).

CZELADNIK KRAWIECKI I i TUREK w "Mieszczaninie szlachcicem", Moliere`a,
Reżyseria: Maciej Englert, ( prem. w 1999 r.),

BJARNE w "Imieniu" Jona Fosse`go,
Reżyseria: Agnieszka Glińska, ( prem. w 2001 r.),

CUC w "Bambini di Praga" Bohumila Hrabala,
Reżyseria: Agnieszka Glińska, (prem. w 2001 r.),

ŁĄCZNOŚCIOWIEC MŁODY i NOSZĄCY MIĘSO we "Wniebowstąpieniu" Tadeusza Konwickiego,
Adaptacja i reżyseria: Maciej Englert, ( prem. w 2002 r.).

TĘPAK w "Straconych zachodach miłości" Williama Shakespeare`a,
Reżyseria: Agnieszka Glińska, (prem. 3.V.2003 r.).

PAMPUCHA w "Transferze" Maksyma Kuroczkina,
Reżyseria: Maciej Englert, (prem. w 2005 r.)

FAŁALEJ, chłopiec do posług, pupil generałowej w sztuce "Wasza Ekscelencja"
Fiodora Dostojewskiego,
Reżyseria: Izabella Cywińska (prem. w 2006 r.)

NAJSTARSZY, MĘŻCZYZNA II, PASAŻER w "Wagonie" Marka Nowakowskiego,
reż. Krzysztof Zaleski ( prem. w styczniu 2007 r.)

MĘŻCZYZNA i OPRAWCA II w "Procesie" Franza Kafki,
Reżyseria: Maciej Englert, (prem. w 2008 r.)

KAPUSTA w "To idzie młodość..." Krzysztofa Zaleskiego,
Reżyseria: Maciej Englert, (prem. w 2008 r.)

w "Gran Operita" Marcina Przybylskiego, (prem. w 2011 r.)

W obecnym repertuarze:

DAVEY w "Poruczniku z Inishmore" Martina McDonagha,
Reżyseria: Maciej Englert, (prem. 10.XII.2003 r.).

CYRYL GŁAGOLIEW w "Sztuce bez tytułu" Antoniego Czechowa,
reż. Agnieszka Glińska ( prem. w grudniu 2009 r.)

FORTYNBRAS - "Hamlet" Williama Shakespeare'a,
Reżyseria: Maciej Englert, (prem. w 2012 r.)


więcej informacji: www.e-teatr.pl ( baza osób )
 
Copyright © 2002 - 2012 TEATR WSPÓŁCZESNY. Wszystkie prawa zastrzeżone.