<<< menu   <<< wstecz

      

2009 - "Sztuka bez tytułu"

Monika Krzywkowska (Anna Wojnicew), Borys Szyc (Michał Płatonow),
Dominika Kluźniak (Sasza), Leon Charewicz (Głagoliew)


fot: Michał Englert.