Antoni Paradowski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
W zespole Teatru Współczesnego od sierpnia 2012 r.

Galeria

Stat 4 u