<<< menu   <<< wstecz
      

2005 - "Transfer"

Andrzej Zieliński (Aleksiej Curikow),
Janusz Michałowski (Curikow Starszy)


fot: Michał Englert