<<< menu   <<< wstecz

      

2007 - "Teremin"

Monika Kwiatkowska-Dejczer (Lucie Rosen),
Janusz R. Nowicki (Walter Rosen), Leon Charewicz (Teremin),
Krzysztof Kowalewski (Goldberg)


fot: Michał Englert.