Aktualizacja programu - Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie

Teatr Współczesny w Warszawie organizuje zajęcia warsztatowo – studyjne dla aktorów z udokumentowanym stażem scenicznym.  Program warsztatów zawiera szereg obowiązkowych dla uczestników zajęć z pracy nad ruchem i wyrazistością ciała, metody operowania głosem, oraz szermierką jako formą aktywnego dialogu.
Program warsztatów podzielony jest na dwie części. Warunkiem uczestniczenia jest obecność na wszystkich zajęciach w ramach przynajmniej jednej części.

 

Warsztaty mistrzowskie poprowadzą praktycy związani z teatrem i twórcy teatralni: 

Maciej Englert, Weronika Pelczyńska, Janusz Sieniawski, Borys Szyc, Jarosław Tumidajski, prof. Jurij  Vasiljev, 

Zapraszamy aktorów zainteresowanych doskonaleniem warsztatu aktorstwa scenicznego (dużych scen), o nadsyłanie zgłoszeń do 3.05.2017 na adres studio@wspolczesny.pl.  Zgłoszenie powinno zawierać CV, 3 zdjęcia, ewentualnie demo.

Wybrane osoby otrzymają drogą e-mailową zaproszenie na przesłuchania, tekst do przygotowania oraz szczegółowy terminarz warsztatów.

Przesłuchania odbędą się  w dniach 16-17.V.2017

I część warsztatów będzie odbywała się od 5.VI do 4.VII.2017
5-13.VI. Maciej Englert "Dialog i budowa roli"
17-22.VI Jurij Vasiljev "Doświadczenie zmysłowe - ruch -
dźwięk."
23.VI. -29.VI Janusz Sieniawski "Koordynacja, szermierka, dialog"
30VI-2.VII Borys Szyc "O warsztacie aktorskim"
4.VII podsumowanie pierwszego etapu Maciej Englert

II część warsztatów będzie odbywała się od 21 października.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stat 4 u