Karta Warszawiaka w maju.

Z Kartą Warszawiaka można zakupić bilety ulgowe na następujące spektakle: Scena Główna: Hamlet: 9, 10, 11, 25, 26 maja Czas barbarzyńców: 14, 23, 24 maja Najdroższy: 17, 18 maja Lepiej już było: 21 maja Posprzątane: 30, 31 maja

W Dniu Teatru Publicznego - bilet za 500 groszy.

13 maja 2017 roku po raz kolejny będziemy obchodzić Dzień Teatru Publicznego. Z tej okazji, po raz trzeci Widzowie będą mogli zakupić bilet za 500 groszy na spektakle grane ww ramach tej akcji w wielu teatrach w całej Polsce. W akcji „Bilet do teatru za 500 groszy” z okazji Dnia Teatru Publicznego weźmie udział 98 teatrów z 39 polskich miast, a więc o osiem teatrów więcej niż w roku ubiegłym.  Teatr Współczesny proponuje 13 maja spektakl "Czas barbarzyńców" - najnownszą premierę na Głównej Scenie.

Aktualizacja programu - Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie

Teatr Współczesny w Warszawie organizuje zajęcia warsztatowo – studyjne dla aktorów z udokumentowanym stażem scenicznym.  Program warsztatów zawiera szereg obowiązkowych dla uczestników zajęć z pracy nad ruchem i wyrazistością ciała, metody operowania głosem, oraz szermierką jako formą aktywnego dialogu. Program warsztatów podzielony jest na dwie części. Warunkiem uczestniczenia jest obecność na wszystkich zajęciach w ramach przynajmniej jednej części.  

***

Szanowni Państwo, 4 i 5 kwietnia, z powodu choroby aktorki, zmuszeni byliśmy odwołać spektakl "Lepiej już było...". Do 5 maja, w kasie teatru można dokonywać zwrotu lub wymiany biletów. Widzowie, którzy zdecydują się wymienić bilety na inny spektakl, będa mogli zakupić je w cenie ulgowej. Serdecznie przepraszamy Widzów.
Stat 4 u